2nd RICE PhD Seminar

NKE Eötvös József Kutató Központ

Research Institute of Competitiveness and Economy / Gazdaság és Versenyképesség Kutatóintézet

 

Call for Papers

 

2nd RICE PhD Seminar / II. GVK PhD-szeminárium

European business and economy / Európai üzlet és gazdaság

National University of Public Service / Nemzeti Közszolgálati Egyetem,

Budapest, Hungary

24th Sept. 2021 / 2021. szept. 24.

 

The economic trends of the continuously changing world present new challenges for economic policy makers, business leaders and international organizations. The first two decades of the 21st century left many problems of economic, business and public policy unsolved or raised new ones. Revolving trade wars undermine the international economic cooperation. We had to recognize that the economic and trade integrations started in the 20th century are able not only to expand but also fall apart. Digitalization has become a key issue in maintaining competitiveness. New opportunities and constraints have emerged from public finance and monetary developments. Climate change has become an inevitable public and business policy issue with renewed momentum. We face the competition of different solutions to the opposite demographic challenges, which has an impact through consumption, public supply systems, the labour market and many other economic channels. Have the last decades of pursuing growth brought societies closer to prosperity? We have been experiencing an unprecedented boom in economic activity, but the "Great Lockdown" crisis spread pessimism and challenged the multinational and SME corporate sector.

By discussing these topics, the seminar provides an opportunity for young researchers to express their views.

A folyamatosan változó világ gazdasági folyamatai   egyre újabb kihívások elé állítják a gazdaságpolitikai döntéshozókat, a vállalatvezetőket, a nemzetközi szervezeteket.  A XXI. század első két évtizede számos gazdasági, üzleti és közpolitikai problémát hagyott megoldatlanul, vagy termelt ki. Kiújuló kereskedelmi háborúk ássák alá a szoros nemzetközi gazdasági együttműködéseket. Kiderült, hogy a XX. században megindult gazdasági és kereskedelmi integrációk nem csak bővülni, de széthullani is képesek. A digitalizáció vált a versenyképesség megőrzésének kulcskérdésévé. A közpénzügyi és monetáris folyamatokból újabb lehetőégekre és korátokra derült fény. A klímaváltozás kérdése újult lendülettel vált megkerülhetetlen közpolitikai és üzletpolitikai kérdéssé. Ellentétes demográfiai kihívásokra adott különböző megoldások versenye zajlik a szemünk előtt, amely a fogyasztáson, az állami ellátórendszereken, a munkaerőpiacon és sok egyéb gazdasági csatornán keresztül érezteti hatását. A növekedés hajszolásának elmúlt évtizedei vajon a jóléthez is közelebb vitték-e a társadalmakat?  Soha nem látott hosszúságú konjunktúra-felívelés időszakát éltük meg, de a "Nagy Lezárás" okozta válság pesszimizmust hozott és kihívás elé állította a multinacionális és KKV cégvilágot.

Ezeket a témákat megvitatva, teremt lehetőséget a szeminárium fiatal kutatók számára, hogy meglátásaikat kifejtsék.

 

Format of the Conference

The language of the conference is English and Hungarian. In the spot. The abstracts and papers will be presented in several sessions and discussed with the participants.

A konferencia formája

A konferencia nyelve angol és magyar. Jelenléti esemény. Az előadók több szekcióban elosztva prezentálhatják eredményeiket, illetve vitathatják meg a résztvevőkkel.

 

 

Participation is free. / A részvétel ingyenes.

We secure lunch and buffet table for coffee breaks. / A konferencia helyén ebédet és kávészünetben büféasztalt biztosítunk.

The conference will result in publication in special issue of journal Európai Tükör and in proceeding. / A konferenciaelőadásokat az Európia Tükör különszámában és kötetben kiadjuk.

Venue of the conference: NKE Orczy úti Kollégium, 1089 Budapest, Orczy út 1, ground floor, rooms C&D.

A konferencia helyszíne: NKE Orczy úti Kollégium, 1089 Budapest, Orczy út 1, földszint C&D termek.

 

Organizing committee / szervezőbizottság

Prof. Péter Halmai, Budapest University of Technology and Economics, National University of Public Service

Prof. István Benczes, Corvinus University of Budapest

Dr. Tamás Szemlér, National University of Public Service

Dr. Gábor Kutasi, National University of Public Service

 

Deadline for submitting abstract (1000-2000 characters) / absztrakt (1000-2000 karakter) leadási határideje: 08.09.2021.

Notice of Acceptance/ visszajelzés az elfogadásról: 10.09.2021.

submission of full paper (15000-30000 characters)  / teljes tanulmány (15000-30000 karakter) leadási határideje: 02.11.2021

 

Abstract and paper can be submitted in English or in Hungarian. / Az absztrakt és a tanulmány beadható angolul vagy magyarul.

 

Please, submit the abstract in the format attached below. /Kérjük, a mellékelt sablonban adja be az absztraktot.

Please, submit your paper in the following format: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/eumirror/about/submissions

Kérjük, ebben a formában adja be a cikkethttps://folyoirat.ludovika.hu/index.php/eumirror/about/submissions

 

contacts for information and submission / információ, jelentkezés és beadás:

gvk@uni-nke.hu

registration link published soon.

Last year papers published in journal/Előző évi konferencia folyóiratcikkei:

https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/eumirror/issue/view/407

https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/eumirror/issue/view/425 

Abstractsample.docx
Word letöltése